Výrobcovia / značky

Advertising

ConstructV ponuke je 1 produkt.

Construct
Mechanickým zabezpečením vozidiel proti krádeži CONSTRUCT
je možné uzamknúť väčšinu osobných a úžitkových automobilov.

Výroba tohto bezpečnostného systému, známeho tiež ako
zámok riadiacej páky, prebieha kompletne v Českej republike
a to už od roku 1991.

Princíp zabezpečenia vozidla mechanickým zabezpečením
CONSTRUCT spočíva v zablokovaní pohyblivých častí
mechanizmu radenia, teda v uzamknutí riadiacej páky
za pomoci masívneho bezpečnostného systému.
Pri mechanických prevodovkách blokuje zaradený spätný
prevodový stupeň, pri automatických prevodovkách
polohu „parking“.

Mechanické zabezpečenie CONSTRUCT je vybavené patentovanou
zámkovou technológiou, ktorá využíva originálne technické riešenie.

Zámok je odolný proti odvŕtaniu, rozlámaniu
aj vypáčeniu planžetou.
Použitý materiál sa nestáva krehkým ani po podchladení
tekutým dusíkom.
Zabezpečenie CONSTRUCT odoláva tepelným a chemickým vplyvom
a jeho účinnosť nie je závislá na stave autobatérie
ani na iných funkciách vozidla.
Sťažený prístup značne komplikuje prípadné pokusy
o jeho prekonanie.

Konštrukčné riešenie vylučuje náhodné uzamknutie systému.
Po inštalácii do vozidla nie je možné systém rozobrať.

Na MZ CONSTRUCT je výrobcom poskytnutá
záruka v dobe trvania 5 rokov.
Táto garancia je podmienená autorizovanou inštaláciou
a pravidelnými každoročnými kontrolami v montážnej organizácii,
alebo u výrobcu, ktoré musia byť potvrdené
v Záručnej a servisnej knižke CONSTRUCT.

Poisťovne a leasingové spoločnosti mnohokrát vyžadujú
zabezpečenie poisteného vozidla týmto účinným zabezpečovacím
zariadením ako podmienku pre uzatvorenie zmluvy

Nové produkty

Momentálne nie sú dostupné žiadne nové produkty.

Advertising
Reklama

Špeciály

Odber noviniek